Cursus: Dossier Camille Claudel
uit de schaduw van Auguste Rodin & Paul Claudel
door kunsthistorica Karin Haanappel

Op 19 oktober 1943 sterft in alle eenzaamheid een vrouw, een beeldhouwster: Camille Claudel. Eens was zij bekend en beroemd. De laatste 30 jaar van haar leven heeft ze doorgebracht in een krankzinnigeninrichting, weggestopt door haar eigen familie omdat ze een schande was geworden.

Wie was zij, deze vrouw die in de bloei van haar leven zoveel kracht en doorzettingsvermogen heeft gehad om haar doel, beeldhouwen, na te streven en te bereiken. En dat in een tijd dat het voor vrouwen haast onmogelijk was om in een mannenwereld door te breken. In 1882 werd zij de leerlinge van August Rodin maar al snel is zij hem ontgroeid. Ruim 10 jaar later verlaat zij het atelier van Rodin om voor zichzelf te beginnen. Ze creëert een aanzienlijk oeuvre waarbij ze artistiek steeds meer loskomt van Rodin. Haar geestestoestand daarentegen gaat met de jaren achteruit, vooral doordat ze zich steeds meer gaat isoleren om als een bezetene haar beelden gestalte te geven om ze vervolgens direct te vernietigen, zodat "Rodin het haar niet kan afnemen". Rodin is een grote obsessie geworden. Camille verwijt hem haar alles te hebben ontnomen en er niets voor terug te hebben gekregen "zéro plus zéro égale zéro".

Voor haar familie is ze inmiddels een schandaal geworden en het lijkt beter om haar een veilige plaats te geven tussen de gekken. Haar broer Paul is de enige van haar familie die haar in de ruim 30 jaar internering een paar keer bezoekt. Maar waarom de woorden van een criticus uit 1934 "Paul Claudel is een idioot, wanneer iemand een zus heeft die een genie is, verlaat je haar niet. Maar hij dacht altijd zelf de enige genie te zijn."?

In dit "dossier Camille Claudel" zullen we in 3 bijeenkomsten haar oeuvre en leven nader beschouwen. Ook de invloed van/op August Rodin en Paul Claudel wordt onderzocht. Uiteindelijk zullen we Camille Claudel symbolisch uit haar isolatie bevrijden.

Het is ook mogelijk deze cursus als studiedag te geven of gecomprimeerd als lezing.

Karin Haanappel doet onderzoek naar Camille Claudel en schrijft een boek over haar leven en oeuvre. Voor meer informatie: www.camille-claudel.nl of www.facebook.com/camilleclaudelstatuaire

Voor boekingen van deze cursus, mail naar: •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it•