Wie is Camille Claudel?

Op 19 oktober 1943, na een internering van ruim dertig jaar sterft de beeldhouwster Camille Claudel in het gesticht van Montdevergues. Drie dagen later vindt de begrafenis plaats, er is geen enkel familielid aanwezig. Begin jaren zestig wordt het graf ontruimd, Camille is inmiddels vergeten. Voor de maatschappij en de kunstwereld is zij al jaren dood. Een aanzienlijk oeuvre laat zij achter, gecreëerd tussen 1880 en 1913.
Ruim vijftig jaar later is de naam Camille Claudel voor velen inmiddels een bekend begrip geworden. Het is de naam van een beeldhouwster maar ook van een vrouw met een dramatisch leven. Te vaak nog wordt ze slechts geassocieerd met de beeldhouwer Auguste Rodin, als zijn leerlinge en geliefde, danwel blijft zij in de schaduw staan van haar broer, de dichter Paul Claudel.

Sinds de jaren tachtig van deze eeuw is er een groeiende interesse voor Camille Claudel waar te nemen. In 1982 publiceerde Anne Delbée haar roman Une femme, de roman werd een internationaal succes en betekende de eerste stap in de richting van een eerherstel aan de kunstenares. Twee jaar later werd voor het eerst sinds jaren een oeuvre-tentoonstelling gerealiseerd in Musée Rodin. Hierna volgden meerdere exposities, ook buiten Frankrijk. In 2001 is de eerste tentoonstelling over Camille Claudel in Nederland gehouden: "Camille Claudel - uit de schaduw van Rodin", in het Singer Museum in Laren. Karin Haanappel heeft hieraan bijgedragen.

Het leven en werk van Camille Claudel blijft voor velen fascinerend; er is een speelfilm uitgebracht (1988), er worden exposities gerealiseerd, romans geschreven, oeuvre-catalogi gepubliceerd en onderzoek verricht. Nu wordt het tijd voor een Nederlandstalige biografie waarin alle facetten van deze beeldhouwster naar voren komen en toegankelijk gemaakt worden voor het grote publiek. Karin Haanappel is bezig dit project te voltooien en hoopt met haar boek een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de herwaardering van Camille Claudel. Zoals Anne Delbée heel treffend zegt "Ce livre est un pas de plus vers elle, car qui peut dire aujourd'hui que tout a été dit sur Camille Claudel".

Karin Haanappel doet onderzoek naar Camille Claudel en schrijft een boek over haar leven en oeuvre. Voor meer informatie: www.camille-claudel.nl